• Year of composition: "Stockholm den 31 December 1854" (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Xxxxx (enligt Kompositioner, bd 1; avser troligen prins Oscar, sedermera kung Oscar II), "Ord af X." (enligt Sånger, bd 4)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Moderato G-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Må andra uti lyckans famn
för Hedern eller guldet sjunga

2. Min älsklings namn är mig här kärt
till pris åt verldens hån att lemna

3. Ett annat hjerta våge [sic] fritt
att sjunga hvad för godt det finner

4. Du känner mig! Jag känner Dig!
mitt hjertas rena skära flamma

5. Så tystna då min klagosång,
Må dolda elden härda stålet

6. Då skall jag ropa högt ditt namn,
Du mina tankars trogna maka