Ivar Hallström (1826−1901)

Våra Namn [Our names]

Print
  • Year of composition: Stockholm, 31st December, 1854 (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Xxxxx (according to Compositions, vol. 1; most likely referring to Swedish Prince Oscar, later King Oscar II), ”Ord af X.” [Lyrics by X] (according to Songs, vol. 4)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4 [Compositions, vol. 1 + Songs, vol. 4]

Description of work

Moderato G major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Må andra uti lyckans famn
för Hedern eller guldet sjunga

2. Min älsklings namn är mig här kärt
till pris åt verldens hån att lemna

3. Ett annat hjerta våge [sic] fritt
att sjunga hvad för godt det finner

4. Du känner mig! Jag känner Dig!
mitt hjertas rena skära flamma

5. Så tystna då min klagosång,
Må dolda elden härda stålet

6. Då skall jag ropa högt ditt namn,
Du mina tankars trogna maka