Ivar Hallström (1826−1901)

Afskeds-Sång ('En krans här lägges för din fot')

Print
  • Year of composition: 1859 (according to the autograph)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: Oscar Fredrik (later King Oscar II)
  • Dedication: 'To Mrs. Alethe Due on her departure for Vienna, performed at a Soirée given by Court Singer Berg, at which she was given a copy of the 20 re-worked folk songs' (according to the autograph)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

solo voice: soprano
choir: S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 2

Description of work

Andante E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Solo: En krans här lägges för din fot
af enkla blommor knuten (solo)
Choir: Som vänligt minne tag den med,
från tid som är förfluten (choir)

[2.] Solo: Förfluten, men ej död ändå,
Fastän det tros av mången
Choir: Men minnets quällssol [qvällssol] ej går ned,
Den strålar quar [sic] i sången