Ivar Hallström (1826−1901)

Bröllopshymn ("Nu blott för verlden")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord ur Svenska Psalmboken af A. A. Afzelius" (enligt autografen; 1814)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno/org

Solo voices/choir

(tenor)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Autografer till sången (satt för röst och piano*/) finns i Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 2 + Sånger bd 3
    */ Musik- och teaterbibliotekets uppgift i förteckningen över Ivar Hallströms arkiv som anger att autografen i Kompositioner bd 2 avser sättning för solo, kör och piano stämmer ej [jfr Bröllopshymn 'Gud, välsigna du' för fyrstämmig kör och piano/orgel, Sånger bd 1 + 3]

Literature

Afzelius text ingår bl a i Den svenska psalmboken (1932)

Description of work

Adagio Gess-dur 4/4 (C)


Work comment

"Komp. i anledning af Stallmästar Sagers bröllop med Fröken Fock i Claræ [sic] kyrka och sjungen af Arvid Ödmann" (enligt autografen i Sånger bd 3; avser sannolikt Förste hovstallmästare Edvard Sager, 1853-1939, gift med Ida Fock).

*

På försättsbladet till Sånger bd 3 har Ivar Hallström skrivit:

"Urval af Ivar Hallströms sånger, tryckta och otryckta, (1853-1893).
afskrifna och lämpade för Olle Lemons stämma af gamle farbror Ivar

Hvad jag i ungdomsåren tänkt - 
Hvad mogna åldern mig har skänkt,
Det ger jag dig - - men någon gång,
Då mer på jord jag ej finns här,
Du tänker nog på vännen kär,
Och sjunger så hans lilla sång!"

[Olle Lemon avser troligen operasångaren, tenoren Olof Lemon, 1866-1934] 


Libretto/text

Nu blott för verlden två,
för Gud ett lif, en anda,
de hulda makar gå,
att sina öden blanda