Ivar Hallström (1826−1901)

Den unga Sjömannens Fästemö. Song

Print
  • Year of composition: Likely the end of the 1840s or beginning of the 1850s
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 3

Description of work

(No tempo markings) E minor 3/4


Libretto/text

[1.] Lilla Väna sent och tida
Satt invid sjöaflod

[2.] Var ej nyss men längesedan
Han for ifrån sin mö

[3.] Mina tårar hafva runnit,
tills källan torkat ut