Ivar Hallström (1826−1901)

Fjäriln och Rosen. Art song

Print
  • Year of composition: Likely the end of the 1840s or beginning of the 1850s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 3

Description of work

Andante D major 2/4


Libretto/text

[1.] Rosen lutar, blek som kinden,
Hennes tid är all 

[2.] Barn af sommarn, lefde båda
lyckliga som den 

[3.] Hur de dröja, hur de bida,
Aldrig väckas de