• Year of composition: Likely the end of the 1840s or beginning of the 1850s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Malmström [likely refers to Bernhard Elis Malmström]
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 3

Description of work

(No tempo markings) F-sharp minor 6/8


Libretto/text

[1.] Ensam öfver Oceanen
Stum och hopplös simmar Svanen

[2.] Ej han knotar, ej han klagar,
Endast jagar, evigt jagar 

[3.] Stunden längtar han tillbaka
till sitt hem och till sin maka

[4.] För hans blickar, dimomgjutet [sic]
Utaf ingen gräns omflutet

[5.] Gäckad, ångestfull kanhända
Från sin längtans tomma riken