• Year of composition: Likely the end of the 1840s or the beginning of the 1850s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Malmström [likely refers to Bernhard Elis Malmström]
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 3

Description of work

Allegro moderato G major 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Ren vårens vind den boja spränger,
som länge fängslat berg och dal 

[2.] Hur varmt natur ditt hjerta klappar,
mitt eget hjertas aning hör 

[3.] Mitt öga ler min tanke klarnar,
och rosor knoppas i mitt bröst