• Year of composition: '8 March 1878' (according to the autograph in Kompositioner vol. 2)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. Snoilsky
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 2 + Sånger vol. 5

Description of work

Allegro agitato - Andante F-sharp minor 6/8


Libretto/text

1. Bölja mot stranden fraggande
Sluta ditt brusande!

2. Fårade ögon sluta sig,
Somna i qvalens [sic] bo

3. Hjertan, I arma svidande,
Smärtan har fällt sitt svärd