Ivar Hallström (1826−1901)

Strykningsvisa [Ironing song]

Print
  • Year of composition: Stockholm, January, 1855 (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Th. [Thekla] Knös (1815-1880)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Sånger bd 4 [Songs, vol. 4]

Description of work

Merrily A major 2/4


Libretto/text

1. Ila jern, så varmt och snällt
öfver linnets hvita [sic] fält
hvarje skrynkla plåna ut
hvarje veck - i en minut! 

2. Roligt blir att lägga in
vackra, hvita tvätten min.
Något bättre dock jag vet,
men det är min hemlinghet: 

3. Att med gladt och trofast skick,
att med ljus och vänlig blick
plåna sorgens skrynkla snar
från en panna mild och klar: