• Year of composition: "Sthlm i Jan. 1855" (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Th. [Thekla] Knös
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Sånger bd 4

Description of work

Glädtligt [sic] A-dur 2/4


Libretto/text

1. Ila jern, så varmt och snällt
öfver linnets hvita [sic] fält
hvarje skrynkla plåna ut
hvarje veck - i en minut! 

2. Roligt blir att lägga in
vackra, hvita tvätten min.
Något bättre dock jag vet,
men det är min hemlinghet: 

3. Att med gladt och trofast skick,
att med ljus och vänlig blick
plåna sorgens skrynkla snar
från en panna mild och klar: