Ivar Hallström (1826−1901)

Necken [Näcken] ("Quällens [Qvällens] guldmoln"). Sång med Obligat Violin

Print
  • Year of composition: "Stockholm 1888" (enligt autografen i Sånger bd 2); ursprungsversionen för röst och piano är daterad "Stockholm i Februari 1854" (enligt autografen i Kompositioner bd 1)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Stagnelius
  • Dedication: "Sången tillegnad Olle Lemon och Violin-stämman Walter Bäckström" (enligt autografen i Sånger bd 2)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

vn, pno

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Sånger bd 2 samt Kompositioner bd 1 + Sånger bd 3-4

Description of work

Allegretto non troppo e-moll 3/4


Work comment

Sången finns även satt för röst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Quällens [Qvällens] guldmoln fästet kransa,
elfvorna på ängen dansa