Ivar Hallström (1826−1901)

Hymn till Fosterlandet ur Operan 'Vikingarne' ("Hell dig, älskade nord")

Print
  • Year of composition: troligen 1870-talet (operan uruppfördes 1877)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: [Frans Hedberg]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Description of work

Maestoso G-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hell dig, älskade nord,
du vår fädernejord! [sic]