Ivar Hallström (1826−1901)

Bröllopshymn ("Gud, välsigna du")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Troligen parafras på J. O. Wallins psalm "Gud, välsigna dessa hjärtan"
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno/org

Solo voices/choir

[troligen S.A.T.B.]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Sånger bd 1 [i förteckningen till Ivar Hallströms arkiv anges även Sånger bd 3, men den autografen avser "Nu blott för verlden"; se vidare separat registrering av den sången]

Description of work

Andante E-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Gud, välsigna du,
dessa hjertan [sic] tu