Ivar Hallström (1826−1901)

Cantat [Kantat] afsjungen vid S:t Erics 100åriga (hundraåriga) fest den 30 Nov. 1856 ("Dödsklockan ljuder")

Print

1. Chor/Chör
2. Recitatif (tenor)
3. Aria (bas) - Chor/Chör
4. Aria (tenor)
5. Trio med Chor/Chör
6. Chor/Chör

 • Year of composition: troligen 1856
 • Work category: Male choir with solo voice(s) and instrument
 • Text author: 'Ord af Xxxxx' [Kompositioner, bd I] / Oscar Fredrik (sedermera kung Oscar II) [Kompositioner, bd II]
 • First performed: Enligt autografen i Kompositioner, bd I:
  Exequerande [sic]:
  Anförare: Revisor Cronhamn
  Accompagnatör: Jag [sic]
  Sångare:
  1. Tenor: Herr Olof Strandberg, Herr Aktör Dahlgren, Doktor Höstman [sic], Sentryckar [sic] Björkman
  2. Tenor: Notarien Johansson, Notarien Ulfson, Notarien Ölander, Doktor Thegerström
  1. Bas: Herr D'Dubont [?], Not. Fogelström, Bokbindar [sic] Thegerström, Auditör Stenberg, ... Ivarsson [?], Not. Serndell [Sundell?]
  2. Bas: Not. Hæggström, Mekanikus [?] Abelin, Grosshandl. Österlind, Advocat Fisc. Björkman, Löjtnant Byström

  2, Recitatif: Tenor / Herr Strandberg /
  3. Aria: Herr Hæggström [bas]
  4. Aria: / Herr Strandberg /
  5. Trio med Chor: Hrr. Standberg, Ölander och Hæggström
 • Duration: Approx. 5-10 min
 • Detailed duration: speltid osäker

Instrumentation

pno/org

Solo voices/choir

Soloröster: tenor, bas
Trio: tenor I, tenor II, bas I
Kör: T.T.B.B.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner I + II samt separat, sammanbunden med kantaten "Klagen! Klagen!"

Description of work

1. Chor (Kompositioner, bd I) / Chör (separat + Kompositoner, bd II): Largo - Maëstoso [sic] - Adagio c-moll - C-dur 4/4 (C)
2. Recitatif (tenor): (tembobeteckning saknas) d-moll - D-dur 4/4 (C)
3. Aria (bas) - Chor/Chör: Adagio - Moderato G-dur 4/4 (C)
4. Aria (tenor): Andante sostenuto D-dur 3/4
5. Trio med Chor/Chör: Adagio - Andante - Adagio G-dur 4/4 (C); attacca
6. Chor/Chör: Maëstoso - Adagio C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Chor/Chör: Dödsklockan ljuder, Dödsklockan ljuder, Skaparen bjuder åter ett sekel försvinna i dag
Mäktig du varit, tidsdrott [sic], som farit
Minnet, en sista, lysande gnista

2. Recitatif: Så lyssnen då bröder i norr och i söder (tenor)

3. Aria - Chor/Chör: Huru har du flullgjort dina pligter? (bas)
Men väg med sannings vigter [sic] (kör)

4. Aria: Snart löses då bindeln (tenor)

5. Trio med Chor/Chör: Känn! Broder din lott! (kör)
Väl kärleken lider, men segrar ändå (trio)
Känn, broder, din lott! (kör)

6. Chor/Chör: Ja, verkom [sic] då med nit vårt kall