Ivar Hallström (1826−1901)

Mjölnarvargen (Qvarnvargen). Operett i 1 Akt [Mjölnarvargen. Operetta in 1 Act]

Print
  • Year of composition: 1871
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: E. Cormon and E. Carré, translation from French, based on the opéra comique ”Le Diable au moulin” by François-Auguste Gevaert (1859)
  • First performed: 18 February, 1871, at the Gustavian Opera House, Stockholm. Performers: F[ritz] Arlberg (Antoine), P[er] Janzon (Boniface), A[nders] V[iktor] Dahlgren (Fargeau), R[obert] Ohlsson (Picard), H[edvig] Harling (Martha), W[ilhelmina] Söhrling m. Strandberg (Toinette) [according to Ralf, Klas: "Kungliga Teatern i Stockholm. Repertoar 1773-1973" (1974); i.e., The repertoire of the Royal Theatre in Stockholm 1773-1973, published in 1974]
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: Duration uncertain (1 h 7 mins according to a notation in the parts material)

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, perc / str
(picc)
perc: bass dr, cymb

Solo voices/choir

Solo voices:
Antoine, rik mjölnare [wealthy miller] (bass)
Boniface, arrendator [tenant] (bass)
Fargeau, mjölnardräng [mill hand] (tenor)
Picard, rättsbetjent [approx. a low-ranking policeman] (bass)
Martha, Bonifaces brorsdotter [Boniface’s niece] (soprano)
Toinette, tjensteflicka [maid] (soprano)

2 sopranos (Martha, Toinette), 1 tenor (Fargeau), 3 basses (Antoine, Boniface, Picard)

Choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Abr. Lundquist (piano reduction)

Location for score and part material

Handwritten parts material can be found in the collections of the Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungliga Teatern, Operetter och tal-pjeser med musik, M 28 [The Royal Theatre. Operettas and plays with music, M 28]

Description of work

Förspel [Introduction (instrumental)]: Allegretto grazioso D major 6/8
1. Terzett [Trio]: Andante con moto G major 2/4
Toinette, Fargeau, Antoine
2. Kuplett och Trio [Cuplé and Trio]: Allegro maëstoso C major 4/4 (C)
Toinette, Fargeau, Antoine
3. Duett [Duet]: Moderato - Allegro - Moderato F minor 2/4
Toinette, Fargeau
4. Kupletter [Cuplés]: Allegretto D major 2/4
Martha
5. Qvartett [Quartet]: Allegro molto G major 2/4
Martha, Toinette, Fargeau, Boniface
6. Duo [Duet]: Andante - Allegro moderato C major - A-flat major - E major - E minor - C major 3/4 - 2/4 (attacca)
Martha, Antoine
7. Visa [Song]: Moderato - Allegro - Moderato - Allegro E-flat major 2/4
Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface
8. Qvintett [Quintet]: Allegretto - Allegro - Allegretto - Moderato - Allegro - Moderato F major 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 - 2/4 (attacca)
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface
9. Kupletter [Cuplés]: Con moto - Più lento F-sharp minor - F-sharp major 6/8
Martha
10. Qvartett [Quartet]: Allegro commodo - Allegro molto - Allegro moderato [- Maestoso] - Grazioso D-flat major - A-flat major - D-flat major 2/4 - 6/8 - 2/4 - 3/8
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine
11. Final [Finale]: Moderato C major 4/4 (C)
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface, Picard


Libretto/text

1. Terzett [Trio]:
Nå, så fin! jag säger bara! (Toinette, Fargeau)
Tycker ni mig ståtlig vara? (Antoine)

2. Kuplett och Trio [Cuplé and Trio]:
På bröllop jag bjuder allt folk här i vår trakt (Antoine)
Nej, var lugn! Nej, var lugn, haha... (Toinette, Fargeau)

3. Duett [Duet]:
Så är han då borta (Fargeau)
Ju längre, dess bättre (Toinette)
Det är vår nöd, som oss förenar (Toinette, Fargeau)

4. Kupletter [Cuplés]:
1. Uti ett festligt gille engång [sic] jag mig befann
2. Ni må väl löjligt finna mitt steg i sådan hast (Martha)

5. Qvartett [Quartet]:
Han är här! nu kom patron! (Toinette, Fargeau)
Nå, hvartän [sic] mina vänner? (Martha)
Ja, då är bäst att gå! (Boniface)

6. Duo [Duet]:
Goddag, min herre! /.../ Han ej vet hvad [sic] han skall säga /.../ Straxt jag det fann: ni är min man (Martha)
Goddag, mamsell! /.../ Har ej lust att orden väga /.../ Lyckligt, minsann, jag henne vann! (Antoine)

7. Visa [Song]:
1. Känner ni en munter flicka, som så väl vet sig att skicka (Boniface)
Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll (Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface)
2. När hon skulle sen sig gifta, hon heligt svor att gräl ej stifta (Boniface)
Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll (Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface)

8. Qvintett [Quintet]:
Redan han tycks brinna (Martha)
Nu till bordet hinna (Toinette, Fargeau)
Lyckan lät mig vinna (Antoine)
Här kan blott man vinna /.../ Men när hon skulle sen sig gifta /.../ Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll! (Boniface)
Handen så snäll och stämman så gäll (alla [All])

9. Kupletter [Cuplés]:
1. + 2. Farväl! nu jag går! Ej dröja jag får - - följ ej mina spår /.../
Men minnet af er ej mig öfverger! (Martha)

10. Qvartett [Quartet]:
Jag kommer bara att afsked taga (Toinette)
Om ni tillåter, och mig förlåter (Fargeau)
Men hvarför vill ni ej bli qvar [sic] (Antoine, Martha)
Friskt mod i hjerta [sic], och glöm er/all smärta (Martha, Toinette, Fargeau, Antoine)

11. Final [Finale]:
Jag för henne svarar (Antoine)
Jaja! (Boniface)
Säg intet mer! Det är hans fel (Martha)
Om ni oss er vänskap ger (Toinette, Fargeau, Picard, Chör [Toinette, Fargeau, Picard, Choir])