Ivar Hallström (1826−1901)

Mjölnarvargen (Qvarnvargen). Operett i 1 Akt

Print
  • Year of composition: 1871
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: E. Cormon och E. Carré, i översättning från franskan; originaltexten skrevs till en opéra-comique 'Le diable au moulin' av François-Auguste Gevaert (1859) [informationen i Ralf, Klas: "Kungliga Teatern i Stockholm. Repertoar 1773-1973" (1974) förefaller aningen missvisande]
  • First performed: 18 februari 1871, Operahuset, Stockholm. Medverkande: F[ritz] Arlberg (Antoine), P[er] Janzon (Boniface), A[nders] V[iktor] Dahlgren (Fargeau), R[obert] Ohlsson (Picard), H[edvig] Harling (Martha), W[ilhelmina] Söhrling g. Strandberg (Toinette) [enligt Ralf, Klas: "Kungliga Teatern i Stockholm. Repertoar 1773-1973" (1974)]
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: Speltid osäker (1 tim 7 min enligt anteckning i stämmaterialet)

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, perc / str
(picc)
perc: bass dr, cymb

Solo voices/choir

Soloröster:
Antoine, rik mjölnare (bas)
Boniface, arrandator (bas)
Fargeau, mjölnardräng (tenor)
Picard, rättsbetjent [sic] (bas)
Martha, Bonifaces brorsdotter (sopran)
Toinette, tjensteflicka [sic] (sopran)

2 sopraner (Martha, Toinette), 1 tenor (Fargeau), 3 basar (Antoine, Boniface, Picard)

Chör [sic]: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Abr. Lundquist (klaverutdrag)

Location for score and part material

Handskrivet stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungliga Teatern, Operetter och tal-pjeser med musik, M 28

Description of work

Förspel: Allegretto grazioso D-dur 6/8
1. Terzett: Andante con moto G-dur 2/4
Toinette, Fargeau, Antoine
2. Kuplett och Trio: Allegro maëstoso C-dur 4/4 (C)
Toinette, Fargeau, Antoine
3. Duett: Moderato - Allegro - Moderato f-moll 2/4
Toinette, Fargeau
4. Kupletter: Allegretto D-dur 2/4
Martha
5. Qvartett [sic]: Allegro molto G-dur 2/4
Martha, Toinette, Fargeau, Boniface
6. Duo: Andante - Allegro moderato C-dur - Ass-dur - E-dur - e-moll - C-dur 3/4 - 2/4 (attacca)
Martha, Antoine
7. Visa: Moderato - Allegro - Moderato - Allegro Ess-dur 2/4
Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface
8. Qvintett [sic]: Allegretto - Allegro - Allegretto - Moderato - Allegro - Moderato F-dur 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 - 2/4 (attacca)
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface
9. Kupletter: Con moto - Più lento fiss-moll - Fiss-dur 6/8
Martha
10. Qvartett: Allegro commodo - Allegro molto - Allegro moderato [- Maestoso] - Grazioso Dess-dur - Ass-dur - Dess-dur 2/4 - 6/8 - 2/4 - 3/8
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine
11. Final: Moderato C-dur 4/4 (C)
Martha, Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface, Picard


Libretto/text

1. Terzett:
Nå, så fin! jag säger bara! (Toinette, Fargeau)
Tycker ni mig ståtlig vara? (Antoine)

2. Kuplett och Trio:
På bröllop jag bjuder allt folk här i vår trakt (Antoine)
Nej, var lugn! Nej, var lugn, haha... (Toinette, Fargeau)

3. Duett:
Så är han då borta (Fargeau)
Ju längre, dess bättre (Toinette)
Det är vår nöd, som oss förenar (Toinette, Fargeau)

4. Kupletter:
1. Uti ett festligt gille engång [sic] jag mig befann
2. Ni må väl löjligt finna mitt steg i sådan hast (Martha)

5. Qvartett [sic]:
Han är här! nu kom patron! (Toinette, Fargeau)
Nå, hvartän [sic] mina vänner? (Martha)
Ja, då är bäst att gå! (Boniface)

6. Duo:
Goddag, min herre! /.../ Han ej vet hvad [sic] han skall säga /.../ Straxt jag det fann: ni är min man (Martha)
Goddag, mamsell! /.../ Har ej lust att orden väga /.../ Lyckligt, minsann, jag henne vann! (Antoine)

7. Visa:
1. Känner ni en munter flicka, som så väl vet sig att skicka (Boniface)
Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll (Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface)
2. När hon skulle sen sig gifta, hon heligt svor att gräl ej stifta (Boniface)
Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll (Toinette, Fargeau, Antoine, Boniface)

8. Qvintett [sic]:
Redan han tycks brinna (Martha)
Nu till bordet hinna (Toinette, Fargeau)
Lyckan lät mig vinna (Antoine)
Här kan blott man vinna /.../ Men när hon skulle sen sig gifta /.../ Piff, paff, puff! En smäll, ett gnäll! (Boniface)
Handen så snäll och stämman så gäll (alla)

9. Kupletter:
1. + 2. Farväl! nu jag går! Ej dröja jag får - - följ ej mina spår /.../
Men minnet af er ej mig öfverger! (Martha)

10. Qvartett:
Jag kommer bara att afsked taga (Toinette)
Om ni tillåter, och mig förlåter (Fargeau)
Men hvarför vill ni ej bli qvar [sic] (Antoine, Martha)
Friskt mod i hjerta [sic], och glöm er/all smärta (Martha, Toinette, Fargeau, Antoine)

11. Final:
Jag för henne svarar (Antoine)
Jaja! (Boniface)
Säg intet mer! Det är hans fel (Martha)
Om ni oss er vänskap ger (Toinette, Fargeau, Picard, Chör)