Ivar Hallström (1826−1901)

Stolts Elisif. Skådespel i Fem Handlingar

Print

1sta Handlingen: Förspel, 2. Visa, No 3. Gånglåt
2dra Handlingen: 4. Messa, 5. Præludium på orgel
3dje Handlingen: [orkestern tacet]
4de Handlingen: No 6. Sång med dans, No 7. Visa (utan accompagnemang)
5te Handlingen: 8. Strid och Seger, 9. Vid Einars död

  • Year of composition: senast våren 1870
  • Work category: Incidental music
  • Text author: Frans Hedberg
  • First performed: 7 april 1870, Kongl. Stora Theatern (Gustav III:s operahus), Stockholm. Medverkande: Hr Svartz/Swartz [?; avser möjligen Edvard Swartz] (Einar Bårdson) m fl
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: speltid osäker

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, perc, org / str
(picc)
perc: bass dr, cymb

Solo voices/choir

Soloröster:
Einar Bårdson (tenor)
[talroller: Biskopen, 'härolder']

Kör: S.S.A.A., S.A.T.B.

[Balett]

Examples of printed editions

Hedberg, Frans: Stolts Elisif. Skådespel i fem handlingar (A. Bonnier, Stockholm [1870]) [avser pjästexten]

Location for score and part material

Handskrivet stämmaterial (inkl Balett Repetiteur) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungliga Teatern Operetter och talpjeser, S 49

Description of work

1sta Handlingen
Förspel: Andante - Allegro moderato - Tempo di minuetto c-moll - Ass-dur - c-moll - Ess-dur 4/4 (C) - 3/4
3ne Fanfarer i Orchestern [sic]
[talroller]
2. Visa: Maëstoso c-moll 4/4 (C)
Einar
No [sic] 3. Gånglåt: Allegretto a-moll 2/4 (1 Horn upp på Scenen)


2dra Handlingen
4. Messa: Andante religioso d-moll 3/4
Nunnor
No [sic] 5. Præludium på orgel vid Nunnornas procession till kyrkan: Andante F-dur - d-moll 4/4 (C)
Messa Da Capo
Efter Thords död faller Orgeln in: Andante D-dur 3/4

3dje Handlingen
[orkestern tacet]
[talroller]

4de Handlingen
No [sic] 6. Sång med dans: Allegro - I långsam takt G-dur 4/4 (C)
(Fanfar i Orchester. Horn upp på Scenen)
Tärnor, Hofmän [sic], [talroller]
No 7. Visa (utan accompagnemang): Långsamt F-dur 4/4 (C)
Einar

5te Handlingen
8. Strid och Seger (mellan Afdelningarne [sic]): Allegro - Maëstoso - Allegro a-moll - C-dur 4/4 (C)
[Biskopen]
9. Vid Einars död: Adagio D-dur 4/4 (C)
[Einar, Biskopen]


Libretto/text

1sta Handlingen:
Replik: Hell Sverges [sic] drotts! Hell riddaren herr Boo! ['härold'] (1sta fanfar)
Replik: Bård Gylles ädle son! Hell och välkommen! ['härold'] (2dra fanfar)
Replik: För nordens mö och hustru! hell, hell, hell! ['härold'] (3dje fanfar)

2. Visa:
1. När vikingen for vida på gyllne drakens däck
till söderns land att strida för äran så käck

2. När väringen drog neder till fjerran [sic] Miklagård,
han glömde ej den kära i hemlandets vård

3. Och ej den glömde väl bort i nordens land,
fast gyllne draken dömdes att multna vid strand (Einar)

 

2dra Handlingen:
4. Messa
Kör: Du som på korset dog
för våra synder alla (Chor af Nunnor)

 

4de Handlingen:
6. Sång med dans
Kör: [1sta versen] Vi träda nu den dansen i höganlofts sal;
Så gladeligen månde vi sjunga
2dra versen: I dag ännu går dansen i höganlofts sal
och gladeligen månde vi sjunga (Chör [sic] af Tärnor och Hofmän)

Replik till Fanfaren: Hej pipare, trumpeter till den skålen.
Så att det smattrar ned till Danmarks land! [talroll]

No 7. Visa (utan accompagnemang)
1. Och dufvan [sic] hon stängdes i fängelsebur,
I midsommartider!

2. Så flögo de sedan till nordanskog,
I midsommartider!

3. Var modig derför [sic] du dufva min,
I midsommartider! (Einar)