Ivar Hallström (1826−1901)

"O ve! hvilken röst!". Duett ur operetten Hvita frun på Drottningholm [klaverutdrag]

Print
  • Year of composition: 1846 eller 1847 (uppgifterna varierar)
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Herman Sätherberg
  • First performed: Enligt Hallströms egen anteckning i autografen: "upförd på Kongl. Slottet i Januari 1848; Samma år upförd på Kongl Theatern", medan Kungl. Operans repertoararkiv uppger att premiären ägde rum där den 9 april 1847.

    Enligt Hallströms anteckning i autografen [avser sannolikt framförandet på Kungl. Slottet] sjöngs rollen som Grönberg av Löjtn. L. Löwegren och Gråberg av Kongl. Sekr. Silfverstolpe. Där finns även en notering om att rollen som Grönberg sjöngs av Herr Söderberg och Gråberg av Herr [Carl Johan] Uddman [avser troligen framförandet på Kungl. Operan].
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Grönberg (tenor)
Gråberg (bas)

1 tenor (Grönberg)
1 bas (Gråberg)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + bd 3

Description of work

Allegro g-moll 4/4 (C)


Work comment

Ivar Hallström skrev endast den här duetten, medan Prins Gustaf skrev den övriga musiken (se vidare separat registrering av hela verket).

Texten till duetten i partituret respektive som separat sång skiljer sig en aning åt.


Libretto/text

O ve! hvilken röst! Jag fasar! (Gråberg)
Hvilken blick! hvilken min! (Grönberg)
/.../
Ja, skynda, kom! O, skynda, kom! Ja, låt oss skynda, kom! (Grönberg, Gråberg)