Bengt Hambraeus (1928-2000)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Bibliography

Broman, Per F. "Back to the future": towards an aesthetic theory of Bengt Hambræus. Diss. Göteborg 1999 : Göteborgs universitet.
Engebretsen, Nora A., Hambræus, Bengt, Broman, Per F. & Alphonce, Bo
(red.): Crosscurrents and counterpoints: offerings in honor of Bengt Hambræus at 70. Göteborg 1998: Dept. of Musicology, Gothenburg university.
Hellsten, Hans: "Bengt Hambræus: ett porträtt", i: Orgelforum. 2000 (22:4), s. 170-179

Summary list of works

---


Works by Bengt Hambraeus

There are no works by the composer registered