Wilhelm Heintze (1849−1895)

Marsch, för Smålands nation i Upsala [sic] ur Sex Qvartetter för Manröster

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Pettersson
  • Dedication: "Upsala-Qvartetten [sic] tillegnade" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. nr. 858

Description of work

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Work comment

I samlingen ingår:
Necken
Nattlig Hälsning
Vårsång
Suck på en Sommarafton
Marsch, för Smålands nation i Upsala [sic]
"Ack, mot dig jag tillbaka blickar"

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Skönt strålar väl Majsol på himlen den blå
och gladt [sic] vi den helsa o bröder