Wilhelm Heintze (1849−1895)

Festmarsch ur Fest-Stycken för Orgel

  • Year of composition: 1883 (osäkert om det avser tillkomst- eller tryckår)
  • Work category: Organ
  • Dedication: "Ludvig Ohlson vänskapsfullt tillegnade" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Fest-Stycken för orgel, häfte 1, Elkan & Schildknecht, E.&S. 901

Description of work

Maestoso Ess-dur 4/4 (C)
Trio: [Maestoso] Ass-dur 4/4 (C) - 2/4
Maestoso Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

I häftet ingår:
Festmarsch
Festhymn
Sorgmarsch

Se vidare separat registrering av respektive stycke