Albert Henneberg (1901-1991)

Natt
[From Fem dikter/Five poems]

opus 9, no. 4

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Richard Vallner
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

In the collection 'Svensk Romanssång, Edition B', Sveriges Körförbunds förlag/Gerhmans, Stockholm 1937

Description of work

Larghetto B-flat major 3/4


Libretto/text

Hög är himlen, djup är natten,
stilla frid kring berg och dal.
Gyllne skyar långsamt segla
över vikens dunkla vatten,
vinden sover i skogens sal.
Tanke du, som blott vill fråga,
hjärta du, som ej har ro,
somna nu från dagens villor.
Himlens stjärnor sakta låga,
milda drömmar i natten bo.