Hildebrand Hildebrandsson (1791-1858)

Print

Hildebrand Hildebrandsson föddes på Flerohopps Jernbruk, Madesjö församling (Nybro) den 28 februari 1791. Avled i Södertälje församling den 11 juli 1858. Musikskriftställare, pianist och tonsättare.

Studerade i Uppsala och tog där hovrättsexamen. En tid även verksam som militär (fänrik vid Wermlands regemente 1814 och blev så småningom kapten). Efter pension vistades ha på sin gård Orhem i Brännkyrka socken. Han ansågs av samtiden vara en "skicklig pianist och förträfflig musikskriftställare" [Höijer].

Publications by the composer

Läsning uti musikaliska ämnen, red. (4 häften 1827-29, bl a en Beethoven-biografi i hft 1)
Ny tidning för musik, medv. (1853-57)
Om kyrkomusiken i Sverige. Stockholm (1857)

Bibliography

Hildebrand, släkt, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 19 (1971-73)
Höijer, Johan Leonard
: artikel i Musiklexikon (1864)
Stahre, Ivar: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 435 (1976)

Summary list of works

sånger med piano, ett deklamatorium


Works by Hildebrand Hildebrandsson

There are no works by the composer registered