1. Edelweiss
2. Wallvisa
3. Hösttankar
4. Välkommen åter
5. Sång till qvällens stjerna

 • Year of composition: Ca 1890-1900
 • Work category: Voice and piano
 • Text author: A. Hjelm
 • Dedication: 1. Edelweiss: To Mrs Anna Gibson
  2. Wallvisa: To Miss Anna Karlsson
  3. Hösttankar: To Miss Maria Widmark
  4. Välkommen åter: To Helena Munktell
  5. Sång till qvällens stjerna: To Miss Maria Widmark
 • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Carl Warmuth, Christiania, C.W. 1995

Description of work

1. Edelweiss: Andante, quasi Adagio F major 4/4 (C)
2. Wallvisa: Allegretto, quasi Andantino F minor 3/4
3. Hösttankar: Slow F minor 4/4 (C)
4. Välkommen åter: Not fast G major 4/4 (C)
5. Sång till qvällens stjerna: Andantino con dolcessa D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Edelweiss
Fostrad ej av salen bara,
men af frost också i snövit skrud

2. Wallvisa
[V.] 1. Ränna dagen lång i skog och hagar
[V.] 2. Drifva hjorden fram till tjernens vatten
[V.] 3. Snart är hösten här med kulna dagar

3. Hösttankar
[V. 1.] Om än inom klostermurar Du ditt lif begrof
[V. 2.] Från förgängelse ej bergar bästa rikedom

4. Välkommen åter
Glad jag dig helsar du kära goda vän,
som flydde bort från drifvorna i norden!

5. Sång till qvällens stjerna
Aftonstjerna blid uti skymningens frid
Dina strålar till jorden du sänder


Media files

Edition Swedish Musical Heritage