Amalia Hjelm (1846−1916)

Vallkullans visa ur 3 Dal-låtar [from 3 (Three) Dal-låtar]

opus 2

Print
  • Year of composition: 1896
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. Hjelm
  • Dedication: To Mrs. Dagmar Möller
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E.&S. 1651

Description of work

Andante, Allegro E major 3/4 40 bars, C major 11 bars, E major 27 bars, C major 11 bars, E major 3 bars, in total 92 bars


Libretto/text

[1.] Vallkullan hemma i Leksands noret
Har stått på gången och gått fram i choret [sic] 

[2.] Vallkullan aldrig miste tar om leden
Och känner äfven stigen ner till heden

[3.] Vallkullan aldrig går med ty uti stugan
Der [sic] hemma sitter ensam far och truga'n