Amalia Hjelm (1846−1916)

Bjursgummans visa ur 3 Dal-låtar 3 [from 3 (Three) Dal-låtar]

opus 2

Print
  • Year of composition: 1896
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. Hjelm
  • Dedication: To Mr. Sven Scholander
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E.&S. 1651

Description of work

Brisk D major 3/4 10 bars, D minor 12 bars, D major 4 bars, in total 28 bars


Work comment

To be sung on the consonants, in a 'peasant manner', somewhat sharp and rythmic (according to the printed music)


Libretto/text

V. 1. Fel-Pelles Olles Danils Pers Anna,
som der [sic] i dansa snor!

V. 2. Tvärsäker är du, Lång-Hanses Brita,
Morsk och kavat dej ter

V. 3. Fel-Pelles Olles Danils Pers Anna!
Kulldräkt ej mer du bär

V. 4. Ana' dä va' när unga vi voro.
Ej uti sus och dus