Olof Åhlström (1756-1835)

[Cantatas for the feast days of the liturgical year] Spiritual Songs. [7.] Cantata for New Year's Eve 1801. 'En tidrymd öppnad är'

Autograph (unnumbered):
[1.] [Solo; Soprano or Tenor]
à [sic] tempo [Soprano or Tenor]
recit. [Soprano or Tenor]
[2.] [Solo; Soprano or Tenor]
Choir

*

Edition Gran Tonante:
1. Recitativo accompagnato (Soprano or Tenor)
2. Aria and Choir

  • Year of composition: Probably 1800/1801
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • First performed: Probably St James' Church, Stockholm
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

proably pno/Forte Piano (compare to Cantata no. 1)

Solo voices/choir

solo voice: 1 soprano or tenor
choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition by Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (bound together with the other cantatas for the feast days of the liturgical year)

Description of work

Autograph (unnumbered):
[1.] Andantino - Allegretto - Andantino moderato - Allegro - Andante C minor - C major - B-flat major (- F major) 4/4 (C)
[2.] Andante B-flat major 2/4

*

Edition Gran Tonante:
1. Andante - Allegretto - Andantino moderato - Allegro - Andante C minor - C major - B-flat major (- F major) 4/4 (C)
2. Andante B-flat major 2/4


Libretto/text

Autograph (unnumbered):

[1.] [Solo; Soprano or Tenor]: En tidrymd öpnad är /.../ Ombytlighet i alt, är hvad vårt öga skådat /.../ Wi vandra i en natt, der sorgsna minnen sväfva /.../ vår utsidgt irrad är /.../
à [sic] tempo: O du! O evige! Du var, Du är, Du blifver!
recit. [Soprano or Tenor]: Du lif och verksamhet åt alla väsen gifver

[2.] [Solo; Soprano or Tenor]: Wåra år och våra [sic] dagar
Chor: men att nöjd med Herrans villja [sic; willja i det undre notsystemet]

*

Edition Gran Tonante:

1. Recitativo accompagnato (Soprano or Tenor): En tidrymd öppnad är /.../ Ombytlighet i allt, är vad vårt öga skådat /.../ Vi vandra i en natt, där sorgsna minnen sväva /.../ vår utsikt irrad är /.../
à tempo: O du! O evige!
Recit.: Du liv och verksamhet åt alla väsen giver

2. Aria and Choir:
Solo (Soprano or Tenor): Våra år och våra dagar
Choir: Men att nöjd med Herrans vilja