Olof Åhlström (1756-1835)

Glädjens Ögonblick ("Sörj ej den gryende Dagen")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (i Melodier, svenska ... för sop. alt. ten. och bas. N:o 20)

Description of work

Andante G-dur 3/4


Libretto/text

[1.] Sörj ej den gryende Dagen förut

[2.] Drick ur den sparade Ungdomens bål

[3.] Klinga med roliga Vänner i lag

[4.] Glad må du somna i Grafven [sic], du ock