Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 3. Gökvisa ("Du lilla spåman")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Nya dikter. Tredje bandet” (1842)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Allegretto G-dur 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. "Du lilla spåman svara:
o säg hur många år,
jag måste ogift vara?"
hörs flickan i sin vår!

2. Du muntergök i dalen,
o säg hur många år,
hör's [sic] gubben vid pokalen,
jag ännu dricka får?!

3. Blott tiggar'n hörs vid stafven [sic],
"får jag ett hem i år?
lik seglaren på hafven,
der [sic] hvilans famn jag når