Emilie Holmberg (1821−1854)

Skolgossarne [sic; Skolgossarna]. Duettino ("Att leka förtroligt") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Emilie [sic; enligt nottrycket]
  • Dedication: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

sopran, alt

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Description of work

Allegro F-dur 6/8 - 4/4 (C) - 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Att leka förtroligt
att springa ha roligt