Emilie Holmberg (1821−1854)

I en Väns Album ("Lyssna till Fogelns [Fågelns] drill") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Emilie (enligt nottrycket)
  • Dedication: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Description of work

Andante Leggieramente - vivace - maestoso - Andante Leggieramente c-moll 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Lyssna till,
Fogelns [sic] drill,
nu han sjunga vill!