Emilie Holmberg (1821−1854)

Flickans klagan ("Ekskogen susar") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord efter Schiller" (enligt nottrycket; avser sannolikt Friedrich [von] Schiller)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Description of work

Andante con declammazione [sic] tranquillo - à passionata [sic] e-moll 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Ekskogen susar vid hafvets [sic] rand
en flicka sitter på grönklädd strand

[2.] Ack hjertat [sic] brustit det intet är
af verldens tomhet jag mer begär!