Emilie Holmberg (1821−1854)

Vaggsång för mitt hjerta [sic; hjärta] ("Sof oroliga hjerta sof! [Sov oroliga hjärta sov!]") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet [Lullaby for my heart. From Songs at the pianoforte. Book 4]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: [Johan Ludvig] Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No. 143 (Hans Ahlborg Musik, copied in 2007)

Description of work

(no tempo marking) C minor 6/8


Work comment

The collection includes:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet

See separate post for each song


Libretto/text

[1 v.] Sof oroliga hjerta sof [sic]!
Glöm hvad verlden har ljuft och ledt [sic]

[2 v.] Hvarför [sic] ser du mot dagen än
säg hvad väntar du mer af den

4 v. [sic]*/ Sof som liljan, hon slumrar bort,
Flygtigt [sic] bruten af höstens vind

5 v. Hvarför sörja förflutna dar?
Hvarför minnas att sällt [sic] du var?

*/ versnumret avser strofnummer i Runebergs dikt