Emilie Holmberg (1821−1854)

Pussarne [sic; Pussarna] ("Hvad är som ynglingen helst vill ha") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet [The kisses. From Songs at the pianoforte. Book 4]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Lyrics C.E. Wenström [referring to Carl Edmund Wenström (1810-1879), and to his "Harpo-Lekar" (approx. Plays on the harp), published in 1840]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No. 143 (Hans Ahlborg Musik, copied in 2007)

Description of work

Allegro G major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet

See separate post for each song


Libretto/text

[1.] Hvad [sic] är som ynglingen helst vill ha?
en puss! en puss!

[2.] Hvad är som flickan bäst ger i pant?
en puss! en puss!

[3.] Hvad är osm sötare är än confect [sic]
en puss! en puss!

[4.] Hvad är för skillnad på blicken blott
och puss! och puss!