Emilie Holmberg (1821−1854)

Pussarne [sic; Pussarna] ("Hvad är som ynglingen helst vill ha") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af C.E. Wenström se 'harpolekar'" [sic; enligt nottrycket; avser Carl Edmund Wenström, vars "Harpo-Lekar" utgavs 1840]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Description of work

Allegro G-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Hvad [sic] är som ynglingen helst vill ha?
en puss! en puss!

[2.] Hvad är som flickan bäst ger i pant?
en puss! en puss!

[3.] Hvad är osm sötare är än confect [sic]
en puss! en puss!

[4.] Hvad är för skillnad på blicken blott
och puss! och puss!