Emilie Holmberg (1821−1854)

Adorateuren [sic; Adoratören] ("eller så skall han vara") ["Samvetsfråga att förtreta"] ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte [The Admirer. From New songs with the accompaniment of the pianoforte]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Lyrics by Euphrosyne [pen name of Julia Nyberg, née Sverdström (1785-1854)]; this poem is included in "Samlade dikter. Tredje bandet. Nya dikter” [Collected poems. Vol. 3. New poems], printed in 1842
  • Dedication: According to the printed music humbly dedicated to Hovsångaren [a Swedish honorary title, literally ’Court singer’] Mr. J. Berg [most likely referring to tenor Isak Albert Berg (1803-1886)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No. 6

Description of work

Allegro Moderato D major 3/4


Work comment

The collection includes:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duet]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan

See separate post for each song


Libretto/text

[1.] Samvetsfråga att förtreta
mina sjutton år du gör

2. Han är artig, att förvåna
Har ett sätt - och vet så väl

3. Om en blick, han ber och tigger,
Kyssande båd' [sic] hand och fot