Emilie Holmberg (1821−1854)

Adorateuren [sic; Adoratören] ("eller så skall han vara") ["Samvetsfråga att förtreta"] ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Euphrosyne" [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Samlade dikter. Tredje bandet. Nya dikter" (tryckt 1842)]
  • Dedication: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Description of work

Allegro Moderato D-dur 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Samvetsfråga att förtreta
mina sjutton år du gör

2. Han är artig, att förvåna
Har ett sätt - och vet så väl

3. Om en blick, han ber och tigger,
Kyssande båd' [sic] hand och fot