Emilie Holmberg (1821−1854)

Fogelfängaren [sic; Fågelfängaren] ("Akta dig mitt vackra barn") ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Euphrosyne" (pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854)
  • Dedication: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Description of work

Allegro Moderato - Andante e-moll 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Akta dig mitt vackra barn
Fogel fängarn [sic] med sitt garn

[2.]  Ja han bor kring stad och land
Lik en Gud af Phidias [sic; Fidias] hand