Emilie Holmberg (1821−1854)

Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic; Norska] Ynglingar ("En skål för fosterjorden") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte [kvartett] [Chorus. In a group of Swedish and Norwegian young men. From Songs for one or more voices with the accompaniment of the Piano-Forte]]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1835)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Lyrics by Unonius (according to the printed music; possibly referring to Gustaf Unonius [1810-1902])
  • Dedication: To Mrs. Ulrica Brendler (according to the printed music; referring to the wife of composer Eduard Brendler)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

(pno)

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No. 57 (?; indistinct print)

Description of work

March. Allegro F major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [alternating vocals]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur [from] Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [quartet]
Tankar en morgon. Qvartett [sic; Quartet]
Bön [quartet]

See individual post for each song


Libretto/text

En skål för fosterjorden,
var fordom kämpens sed.
Och ättlingar i norden,
vi stämma in dermed [sic]