Emilie Holmberg (1821−1854)

Adagio ("Det fins [finns] en ängel")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: I 5653

Description of work

Adagio a-moll 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Det fins [sic; finns] en ängel som förenar hjertan [sic],
förenar goda menskor [sic] med hvarann [sic] 

[2.] O, Gode Gud, hör våra löften!
Hör ungdomens och oskulds röst!

[3.] Mig himlen gaf [sic] musikens Eden;
Dig mildhet och behag han gaf