Martin Johanson (1892-1956)

Print

Martin Samuel Johans(s)on föddes den 11 maj 1892 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Avled i Gustav Vasa församling (Stockholm) den 19 februari 1956. Organist och tonsättare. Organist i Sankta Clara kyrka i Stockholm.
Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Under uppbyggnad

Summary list of works

Orgelverk, mm


Works by Martin Johanson

There are no works by the composer registered