Erik Åkerberg (1860-1938)

Du har sörjit, lilla vän. Svensk folkvisa

  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: unknown (Swedish folk melody)
  • Dedication: "To the Song Society O. D." (according to Gehrmans' separate edition)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

solo voice: alto
choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2486 (song collection)
Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2205 (separate edition)

Description of work

Andante sostenuto B minor 4/4 (C)


Libretto/text

Du har sörjit nu igen,
du har gråtit lilla vän
efter den du älska må,
efter den du aldrig får