Erik Åkerberg (1860-1938)

"Si, jänta ho vardt mi" [sic]

  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Mfbg [sic]
  • Dedication: "Till Bellmanskören" [To the Bellman choir] (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Moderato F major 2/4


Libretto/text

Dä geck, dä geck, e fager jänta
i sola på e väg