Erik Åkerberg (1860-1938)

Stillhet ("Nu hviskar [sic] vinden som en vilsen längans sus")

  • Year of composition: Year of composition uncertain (probably prior to the Swedish spelling reform in 1906)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bengt E. Nyström
  • Dedication: "Till Bellmanskören" [To the Bellman choir] (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Andante sostenuto F-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Nu hviskar vinden som en vilsen längtans sus,
och djupt ur dunklet hör jag lifvet [sic] tala 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores