Fredrik Kjellstrand (1826−1898)

Three Songs at the Piano

1. Mitt hjerta klappar
2. Våren
3. Egde jag vingar

  • Year of composition: Year of composition uncertain (the book was published in 1877)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. C. F. Ridderstad
    2. Sommelius
    3. C. F. Ridderstad
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Aftonbladets Aktiebolags Tryckeri, Stockholm (1877)

Description of work

1. Mitt hjerta klappar: Allegro C minor alla breve
2. Våren: Polacca A major 3/4
3. Egde jag vingar: Ej för långsamt A-flat major 2/4


Libretto/text

1. Mitt hjerta klappar; vårens parker springa För ögat upp

2. Himlen blånar, sippan rinner Blygsamt opp ur vinterns snö

3. Egde jag vingar som stormvinden bara, Bort i min famn jag dig bar från ditt hem