Sven Körling (1879−1948)

De svenske ("Nu komma de, de komma under sång") [The Swedes]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: K. G. Ossian-Nilsson [Karl Gustav Ossiannilsson] (1875-1970)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. [Sångarförbundet. Collection of four-part songs for male voices] Third part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2785

Description of work

Tempo di marcia D-flat major - G-flat major - D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Nu komma de, de komma under sång.
Nu komma de svenske, de komma under sång