Sven Körling (1879−1948)

Vårens dag ("Det är en dag då jorden vaknar") [Day of the spring]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: K. G. Ossian-Nilsson [Karl Gustav Ossiannilsson] (1875-1970)
  • Dedication: To the Sångsällskapet "T.S" in Gothenburg (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Allegro non troppo D major 3/4


Libretto/text

Det är en dag då jorden vaknar
ur mörka vinterns långa blund