Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Proserpin

VB 19

 • Year of composition: 1780-1781
 • Work category: Opera
 • Text author: Johan Henric Kellgren after a sketch by Gustav III (also the French librettist Philippe Quinault's opera 'Proserpine' from 1680 has likely inspired this work)
 • First performed: 1 June 1781 [probably a concert] performance at Confidencen, Ulriksdal Palace for Gustav III and the court.

  31 May 1980 a stage premiere performance at Drottningholm Palace Theatre. Contributors: Iwa Sörenson (Proserpin), Birgit Nordin (Ceres), Dorrit Kleimert (Cyane) et al.
 • Duration: Approx. 120-180 min
 • Detailed duration: 75'14 + 50'01 according to MSCD 422-423 (some parts of the opera have been excluded in the recording)

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / cont / str (2 violetta in N.7-9)

Solo voices/choir

Proserpin, Daughter of Jupiter and Ceres (soprano)
Ceres, Proserpin's mother (soprano)
Cyane/A Nymph, Proserpin's nymph (soprano)
Atis, Cyane's lover, also in love with Proserpin (tenor)
Pluto, god of the Lower World and Jupiter's brother, also in love with Proserpin (baritone)
Jupiter, the highest god (baritone)
Mercurius, Jupiter's messenger (tenor)
A Bacchant/A Faun (tenor)

Choir of Sicilians, of Proserpin's Nymphs, Bacchants, etc.

Soloists: 3 sopranos (Proserpin, Ceres, Cyane/A Nymp), 2(3) tenors (Atis, Mercurius, A Bacchant/A Faun), 2 baritones (Jupiter, Pluto)
Soloist ensembles: S.S.T., T.T.B., S.S.T.B.
Choirs: Female choirs (S.S.S.), (S.S.S.S.A.A.), Male choir (T.T.B.B.), Mixed choir (S.S.T.T.B.) et al.

Examples of printed editions

Musikaliskt Allehanda 2/3 (1824) [According to van Boer only the overture, in an arrangement for pianoforte by von Ebeling]
Musikaliskt tidsfördrif (1808) [No. 32a; no name of the composer]

[A printed edition of the score is under production (2015) but the publishing date is not yet determined.]

Location for score and part material

According to van Boer there a transcription dated Vienna 1801 and Stockholm 1804 by Fredrik Samuel Silverstolpe and 'Silverstolpe B' [unknown copyist in Vienna working under Silverstolpe] at Uppsala University Library: Kapsel 57:3a, 14 Proserpine [sic] Opera uti 1. Transcriptions also exist at Musik- och teaterbiblioteket.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (score)

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study'. (The numbering of this work is however unchanged.)

Description of work

Overture: Largo C major alla breve

Scene 1: En tropp Sicilianer firande Jofurs seger öfver di upproriska Jättar, som vågat bestorma himlen. De gå alla bort utom Atis. Atis, Sicilianer
Scene 2: Atis, ensam
Scene 3: Atis, Cyane
Scene 4: Cyane, allena
Scene 5: Pluto och dess medfölje. Pluto ger tecken åt sin svit att gå bort. Pluto, Cyane, Plutos följe
Scene 6: Proserpin och hennes Nympher. Ballett [sic], sedan skiljas de åt och lämna Proserpin allena. Proserpin, Nympher
Scene 7: Pluto skymtar fram mellan träden. Afgrundsandarna rusa fram och omringa Proserpin. De föra henne upp på Plutos vagn, och stiger alla ned i afgrunden. Proserpin, Pluto, Afgrundsandar
Scene 8: Proserpins Nympher som med hast komma tillbaka, förskräckte at [sic] ej finna henne här. Första Nymphen blir varse Ceres i skyn. Nympherna draga sig undan och dölja sig bland träden. Ceres, [Första Nymphen], Nympher
Scene 9: Ceres nedstiger af sin vagn. Ceres
Scene 10: Ceres, Nympher, Skogsgudar. De gå alla bort.
Scene 11: Ceres allena
Scene 12: Nympher, Skogsgudar, en tropp Sicilianer uti hvilken man äfven blir varse Atis; alla med facklor i händerna, börja söka Proserpin. De skiljas åt och försvinna ändelig ... Atis, Nympher, Skogsgudar, Sicilianer
Scene 13: Atis, ensam
Scene 14: En tropp Bacchanter, Silener, Fauner och Satyrer, som fira Bacchi högtid, framkomma ur skogen och kringränna Atis. De fatta [tag] uti honom och vilja föra honom med sig.
Balletto [sic]: Allegro A-dur (varierande tonarter) 2/4
De draga sig in åt skogen. Atis, Bacchanter, Silener, Fauner, Satyrer
Scene 15: Atis anländer med stora steg till höjden af Ætna. Han störtar sig ned i Ætnas lågor. Atis
Scene 16: Cyane springer fram, at hindra honom. Hon stiger ned i underjorden. Cyane [Atis]
Scene 17: En mörk och bedröflig ödemark. Ceris [sic] tempel i fonden. De gå alla bort. Ceres, hennes Nympher och Sicilianska folket
Scene 18: Ceres allena
Scene 19: Atis och Cyane stiga opp ur afgrunden. Atis, Cyane, Ceres
Scene 20: Mercurius nedstiger i en sky. Mercurius, De förre
Scene 21: Himmelen öppnas och Jupiter stiger ned med de himmelska gudarne. Pluto och Proserpin komma upp ur afgrunden, åtföljde af de underjordiska gudarne. Jordiska gudomligheter. Sicilianska folket. Jupiter, Pluto, Proserpin, Gudar, Sicilianska folket

Links

Listen to the work on Spotify (login is required)


Work comment

According to van Boer, Kraus wrote the opera as part of his application for the post as 'Vice-Kapellmeister' of the Swedish court. It was also Kellgrens first authentication of a document written by King Gustaf III. Although no more performances were held during Kraus lifetime, the premiere at Ulriksdal Palace led both Kraus and Kellgren to great success.


Libretto/text

No. 1 Choir: Jupiter, Gudarnes Gud vare ära! (Sicilianer)

No. 2 [Recitative]: Så fröjdom oss åt våra glada dar (Atis)

No. 3 Choir: Kom snart, kom snart igen välgörande Gudinna! (Sicilianer)

No. 4 [Recitative]: Du Gudamagt [sic], som sorg och glädje delar, förlåt en billig klagoröst! (Atis)

No. 5 [Aria]: En grym volcan [sic] min själ förtär (Atis)

No. 6 Recitative: Och vore jag olycklig blott, men ack! jag äfven brottslig blifvit (Atis)

No. 7 [Duet]: Ack, kom min Atis, kom tillbaka (Cyane, Atis)

No. 8 [Duet]: Kom! och allt förlåtit [sic] är (Cyane, Atis)

No. 9 Recitative: Han flyr ... och jag bedragen lämnas ... (Cyane)

No. 10 [Aria]: Ack, kärlek, kärlek dina skott till himmel, jord och afgrund hinna. (Pluto)

No. 11 [Choir]: Frid och vackra dagar himlen återger (Nympher)

No. 12 [Aria with Choir]: Ack, hvad behag ett hjerta njuter (Proserpin, Nympher)

No. 13 [Recitative]: Täcka blommor, fältets heder (Proserpin)

No. 14 [Duet with Choir]: O himmel, himmel mig försvara! (Proserpin, Pluto, Afgrundsandar)

No. 15 Choir af Nympher som söka Proserpin: Proserpin, Proserpin! vi ropa dig (Nympher)

No. 16 Recitative: Hon hoppas här sin dotter återse (Första Nymphen, Nympher)

No. 17 [Recitative]: Jag hela verlden lycklig gjort (Ceres)

No. 18 Recitative: Men, hvad kan detta dröjsmål båda? (Ceres)

No. 19 [Choir wuth Recitativ] Chor af Nympher och Skogsgudar: Ceres, Ceres hvilken smärta (Ceres, En af Nympherna, Nympher, Skogsgudar)

No. 20 [Aria]: O, Joefur! i hvars ömma bröst jag fordom tändt en ljuflig låga (Ceres)

No. 21 [Choir]: Proserpin, Proserpin, vi ropa dig (Nympher, Skogsgudar, Sicilianer)

No. 22 [Recitative]: Förgäfves all vår möda var (Atis)

No. 23 [Aria]: För lifvet jag fasar, med gruflighet rasar en eld i mitt bröst (Atis)

No. 24 [Recitiativ]: Hvem är väl du, som dig beklagar uppå den ort där nöjet rår? (En Bacchant)

No. 25 [Aria with Choir]: Här lifvas allt af Bacchi lagar (En Bacchant, Kör)

No. 26 [Recitativ]: Men räds, om du hans nåd försmår (En Bacchant)

No. 27 Ballet [instrumental]

No. 28 [Aria with Choir]: Af den dyrkan Bacchus njuter mister Astril [sic] ej sin rätt (En Faun)

No. 29 [Recitative]: Nej, ingen gudamagt en kärlek kan förstöra (Atis)

No. 30 [Aria]: Ack, förskräckliga brott! hvilken grymhet jag öfvat (Cyane)

No. 31 [Choir]: Gudar! värdens ej försaka den förtryckta dygdens röst (Ceres, Nympher, Sicilianer, Allmän Chör)

No. 32 [Chior]: Kommen åter, sälla dagar (Allmän Chör)

No. 33 Recitative: Gån! mig er dyrkan ej behagar (Ceres)

No. 34 [Aria]: Mörka öknar! låt mig dölja i ert sköte mina tårar (Ceres)

No. 35 Recitative: Men, djupet öpnar [sic] sig ... och jag Cyane skådar (Ceres, Cyane)

No. 36 Terzetto: Hvad större qual kan väl en moder (Ceres, Cyane, Atis)

No. 37 [Recitative]: Gudinna låt din själ af glädens strålar lifvas (Mercurius, Ceres)

No. 38 [Aria]: Gå, Pluto, gå, at din maka njuta (Jupiter)

No. 39 [Choir]: Gå, Pluto, gå, at din maka njuta (Himmelske Gudarne, Jordiske Gudarne, Underjordiske Gudarne, Allmän Chör)

No. 40 [Choir]: Gudar och menskjor [sic] och skuggor beprisen Jupiters milda och rättvisa lag! (Tillsammans)


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

 • Scores
  • Proserpin - Score (pdf - 12.2 MB  |  Downloaded 2748 times)
   Edition: Levande Musikarv
   Stämmaterialet kan efterfrågas hos/Orchestra parts available from Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, D – 144 67 Potsdam. www.musikfestspiele-potsdam.de