• Year of composition: 1876
  • Work category: Opera
  • Text author: Ludvig Josephson (1832-1899), Ernst Wallmark (1834-1910)
  • First performed: Per Janzon (Sven Grate, Danmarks konung [Sven Grate, King of Denmark]), Fredrik Malmsjö (Riddar Carl, dansk Höfding [Riddar Carl (Carl, Knight), Danish Chief]), Robert Ohlsson (Nils Drotta, dansk höfding [Nils Drotta, Danish Chief]), Oscar Arnoldson (Harald, svensk krigare [Harald, Swedish Warrior]), Louise Pyk (Blenda, hans trolofvade [Blenda, his betrothed]), Victor Sandstedt (En dansk anförare [A Danish Commander]).
    Hofmän. Hird. Krigshöfdingar och Krigsfolk. Väpnare. Fanfarblåsare. Biskopar. Munkar. Chorgossar. Smålandsbönder. Fruar. Tärnor. Värendsflickor. Allmoge af begge [sic] könen. Vålnader. [Courtiers. Hird. War chiefs and Soldiers. Squires. Fanfare players. Bishops. Monks. Altar boys. Farmers from Småland (a province in Sweden). Wives. Maids. Girls from Värend (a ’small land’ of Småland). Peasants of both genders. Ghosts.]
    Conductor: Ludvig Norman
  • Duration: Approx. 120-180 min
  • Detailed duration: According to the poster from 1876, the performance started at 7 p.m. and ended about 11 p.m. (including interval/-s)

Instrumentation

2.2.2.2* / 2*.2.4.0 / timp, perc, org, hp / str
(contrabassoon, bugle in B)
perc: tub bell (on the stage)

Solo voices/choir

Konung Sverker, Sveriges konung [Sverker, King of Sweden] (bass)
Johan, den ene af hans söner [Johan, one of his two sons] (tenor)
Carl, den andre af hans söner [Carl, the other of his two sons] (mute)
Kardinal Nicolaus Albanensis [Cardinal Nicolaus Albanensis] (bass)
Sven Grate, Danmarks konung [Sven Grate, King of Denmark] (baritone)
Riddar Carl, dansk Höfding [Riddar Carl (Carl, Knight), Danish Chief] (tenor)
Nils Drotta, dansk höfding [Nils Drotta, Danish Chief] (baritone)
Harald, svensk krigare [Harald, Swedish Warrior] (tenor)
Blenda, hans trolofvade [Blenda, his betrothed] (soprano)
En dansk anförare [A Danish Commander] (bass)

Körer: Hofmän. Hird. Krigshöfdingar och Krigsfolk. Väpnare. Fanfarblåsare. Biskopar. Munkar. Chorgossar. Smålandsbönder. Fruar. Tärnor. Värendsflickor. Allmoge af begge [sic] könen. Vålnader. [Choirs: Courtiers. Hird. War chiefs and Soldiers. Squires. Fanfare players. Bishops. Monks. Altar boys. Farmers from Småland (a province in Sweden). Wives. Maids. Girls from Värend (a ’small land’ of Småland). Peasants of both genders. Ghosts.]

1 soprano (Blenda)
3 tenors (Riddar Carl, Johan, Harald)
2 baritones (Sven Grate, Nils Drotta)
3 basses (Konung Sverker, Kardinal Nicolaus Albanensis, En dansk härförare)
1 mute (Carl [Konung Sverkers son])

Choirs: male choir, boys’ choir, female choir, mixed choir

Examples of printed editions

Libretto published by Albert Bonniers förlag, Stockholm (1876)

Description of work

On the 1876 poster, this work is described as an 'Opera-poem in 4 Acts (the fourth act divided in scenes)'.

Introduction (Swedish folk song): Andante con moto C minor 2/4

Act I

In Linköping.

Scene 1: Sverker, Johan, Guards, Courtiers, Hird, Warriors, their Wives and Maids, Lord High Constable of Sweden, Nils Drotta, Danish Squires and Fanfare players, Cardinal Nicolaus Albanensis, Bishops, Altar boys, Monks, Priests, Guards, Young girls, Men and Women.

Scene 2: Harald, The above.

Scene 3: Farmers from Småland, The above.

Scene 4: The above, Blenda with eight Girls from Värend.

Scene 5: The above (apart from Nils Dotta and his entourage).
The curtain slowly falls.


Act II

In a cottage in Småland.

Scene 1: Nils Dotta, Carl (Knight), Warriors, Sven Grate, Danish Soldiers.

Scene 2: Sven Grate, Dotta. Male choirs (on and off the stage)

Scene 3: The above, Blenda.
The curtain falls.


Act III

[Instrumental instroduction:] Andante maestoso D-flat major 4/4 (C)

A grove.
Dusk.

Scene 1: Blenda.

Scene 2: Danish troups, Dotta, the Commander.

Scene 3: Blenda, Dotta.

Scene 4: The above, Johan, Swedish warriors.

Scene 5: Johan, Blenda, Squires, Ghosts of women from Värend who have been killed in battle.


Act IV

Introduction [instrumental]: Allegretto G minor 6/8

First tableau
On the border of Småland.
Morning.

Scene 1: Blenda.
The curtain rises.
Choir.

Scene 2: Blenda, the Swedish Army, King Sverker, Duke Carl [his son], the Cardinal, Priests, Monks, Chiefs, Girls from Värend, Peasants of both genders.

Scene 3: Other Swedish Warriors, Harald, Blenda (offstage).

Scene 4: Blenda, Harald.

Scene 5: The above, Warriors.

Scene 6: Harald, Blenda.

Scene 7: Harald, Blenda, King Sverker, Duke Carl, the Cardinal, the Priests, the Monks, the Chiefs, the Girls from Värend, the Army, the Peasants.
Change of scenes.


Second tableau

Introduction [instrumental]: Allegro E-flat major 6/8

The battle field.

Scene 8: Harald, Dotta, Swedish Warriors, Blenda, the Girls from Värend, King Sverker, Carl, Chiefs, Warriors.


Libretto/text

Act I

No. 1
Introduction (Swedish folk song) [instrumental]

No. 2
Alla helgon oss bevara (Choir)

No. 3
I helga kyrkans namn (the Cardinal)

No. 4
Jag vill mitt rike visligt, fridsamt styra (Sverker)

No. 5
Jag går ej härifrån förr'n gäll trumpet förkunnat har (Dotta)

No. 6
Jag trodde att mitt värf [sic] med Guds beskydd fullbordat var (the Cardinal)

No. 7
Recit.: Hvi [sic] talen I om våld (Dotta)
Hör, de förmätna orden! (Choir)
Till vapen för fosterjorden! (Johan) 

No. 8 Bön [Prayer]
Herre, led dem med din nåd (Choir of monks and priests)

No. 9
Recit.: Stigen upp! Nu båtar ej att bedja mer! (Harald)
Ha! djerfve! Hvi våtar du bönen att störa? (the Choir)
Hur vågar du yngling lära oss pligt [sic], lära oss pligt? (Sverker)
Den skymfen min fader ej tåla kan (Johan)
Nu tvedrägten börjas i nord! (Dotta)
Drottsvikare! Drottsvikare! (Choir of farmers) 

No. 10
Hör då min mening, du Nordlandens kung (Harald)
Så låten dem ljuda (Choir [People])

No. 11
Modigt har qvinnan rest sig också (Harald)
Hvad hon är skön! (Dotta)
O under! Hvad höghet i denna gestalt! (the Cardinal)
Hvem är du? du herrliga qvinna? (Choir)
Så tala! Var tröst! Du skall huldrik mig finna (Sverker)
Från Värend vi flickor komma (Choir of Girls from Värend)

No. 12
Recit.: Under heta tårefloder [...] Och jag väcktes! (Blenda)

No. 13
Hvad göra? (Sverker)
Besluta dig! (Choir)
Så modigt ingen annan talar (Harald)
Hon är som sänd från himlens salar (Dotta)
Du gripen var utaf försynens egen maning (the Cardinal)
Jag grips af harm, att sådant höra (Johan)
Du dåre! Du skändlige! Du oförvetne! Ja, se mig an! Jag räds dig ej (Blenda)
Förhäf dig ej! Du intet vinner med allt ditt hån mot grånad far (Choir)

No. 14
Gå härold! och förtälj din kung att Svensken ej så lätt lär skrämmas (Blenda)
Vi ses i striden. Så är du min! (Dotta)

No. 15
Min bön är att med fanan gå till seger eller dö (Blenda)
I Frälsarns namn jag ger dig höfvidsmanna rätt (the Cardinal)
Heligt må vara ditt kall segra i rättvis strid! (Choir)

 

Act II

No. 1 Chör af Danska soldater [Choir of Danish soldiers]
Bräddfulla bägaren glädigt vi tömma! (Choir of Danish soldiers)
Stor tack! Men I jublen för tidigt (Grate)
Var oss ödet än vidrigt, så fatta vi tag ännu en gång (Carl)
Du hör dem! förklarade mö! (Dotta) 

No. 2 Duett med chör af soldaterna [Duet with choir of soldiers]
Långt vid målet ej vi hunnit (Grate)
Förgät! Detta brott förbjude Gud! (Dotta)
Midnatt snart förliden. En hvar berede sig till seger (Choir)

No. 3 Duo [Duet; Grate-Dotta]
Recit.: Har jag bedragit mig uppå en vän (Grate)
Jag var och är ännu er vän, o konung! [,,,] Recit.: Ett är att kämpa, vinna eller tappa! (Dotta)
Recit.: Ditt visa råd, det vore då att vända på halfva vägen (Grate)
Romanza: Jag henne såg och aldrig än mitt öga tjustes så som då! (Dotta)
Dåre! För sådan trånad offrar du mitt väl! (Grate)

No. 4 Trio [Blenda-Dotta-Grate]
Tillbaka! Tro ej att jag din fånge är! (Blenda)
Nu Blenda för hans öga står (Dotta)
Du quinna der, som för mig står (Grate)

No. 5 Finale
Hör midnattsklockan och signalen (Grate)
Hans folk nu bryter opp (Blenda)
Vårt folk nu bryter opp (Dotta)
Mitt folk nu bryter opp (Grate)
Hvad är färde? Hvem är sköldmön med svärd i hand? (Carl)
Med svärd i hand! (Choir of Swedes)
Hvad Blenda! härens skräck! (Choir of Danes)
Nu det gäller svenskmannamod! (Harald)

 

Act III

No. 1
[instrumental introduction]

No. 2
Recit.: Trött af striden, vill jag här i denna undangömda dal [...] O, när jag tänker på det grymma kriget (Blenda)

No. 3
Framåt! Gån på! Vid andra stranden mig förbiden (Dotta)
Men dröj ej länge natten faller på (the Commander)
Det ödet är, som mig till denna platsen tvingar (Dotta)
Frid! Försoning! Nåd! Förskoning! (Blenda)

No. 4
Nej, jag vill fly! Jag dig ej sett. Sof, sköldmö (Dotta)
Recit.: Till vapen! Hvem har mig funnit? Min Harald är det du? Mig svara! (Blenda)
Jag här dig fann, dig här igen och ville tyst mig undan draga (Dotta)
[...] aldrig bryta min tro, nej aldrig, jag sviker min vän, mitt land! (Blenda)
[...] i ljuflig, ljuflig ro, ja, lyckans dröm i ljuflig ro! (Dotta)
Fort! Följen danskens spår (Johan)

No. 5 Trio med manschör [Trio with male choir]
Johans hämnd jag bäfvar. Min fiende är mig långt kärare än denne! (Blenda)
Hvad skuggor dväljas här? Fort gripen dessa tvänne! (Johan)
Mitt lif i fara sväfvar ty här jag kringränd är (Dotta)
Det oss omöjligt är! Ja, Blenda än vår höfding är! (Choir of squires)
Din skönhet makten är som snärjer männer alla (Johan)
Allsmäktig Gud mig nådig var (Blenda)
Hvad hemska röster hörs från fjerran svara! (Blenda, Johan)
Du falla skall! Du falla skall! (Choir of Ghosts' voices)
Förtappade! (Choir of Ghosts)

No. 6
Få de döda ingen ro i det tysta, der de bo? (Choir of Ghosts)

 

Act IV

First tableau

No. 1
[instrumental introduction]
[1.] I morgonens timma från klippans höjd ser jag ned i min hembygds dal
[2.] Vår gård den har brunnit och gamle far har nu vunnit sin mödas lön
[3.] Kom hit lilla get, kom kär vännen min! Se här har du båd bär och blad! (Blenda)

No. 2
Förrn vi i striden gå, dig o Gud vi bedje här [...] Blenda du från oss tog vår framgång ringa (Choir)
Nej! Det är ej någon vila! Recit.: Den svenska hären ju det är (Blenda)

No. 3
Här är min tempelsal, der höga furor liksom pelare (Harald)
Herre, o hör vår bön, unna oss segerns lön (Choir)
Ljud fjerran min sång genom skogen (Blenda)

No. 4 Duo [Duet; Blenda-Harald]
Mig förskona jag er beder! (Blenda)
Gud! Hvad ser jag! Är det väl Blenda? (Harald)
Ljufva syn, o blif mig trogen [...] Drömbild fly mig ej, drömbild fly mig ej! Jag vill dig famna som förr en gång! (Blenda, Harald)
Herre hjelp i vår nöd (Choir)

No. 5
Recit.: Hör du från kyrkan, dessa fromma böner? (Blenda)
Ja! Det är Sveriges tappra söner som sörja dig [...]
Nej, nej! Jag kommer ej! (Blenda)
Recit.: Kan intet ej ens min kärlek bringa ro uti ditt arma hjerta (Harald)
Ack, jag andas åter. Men hvar är väl Dotta? (Blenda)
Han sina lätta bojor lyckats bryta (Harald)
Mitt fosterland det kallar mig (Blenda)
Ditt fosterland det dig kallar [...] Kamrater! Kallen alla hit ty Blenda vi ha' funnit (Harald)
Hvad Blenda! (Choir of Swedish Soldiers)
Nu fatta mod! Med jubelsång man skall dig fanan bringa (Harald)
Dig Gud ske tack och lof! (Choir)
Må man mig fanan bringa (Blenda)

No. 6
Hvad bud, som väckt vårt hopp igen! (Choir)
Hon sjelf det är, vi se det nog (Choir of Swedish Soldiers)
Hell dig Blenda, hell! (Both Choirs)

No. 7
Låt ej ert jubel skalla! (Blenda)
Hvarför så tungt ditt sinne? (the Cardinal)
Sorgen rotfäst är därinne (Harald)
Himmel lindra hennes smärta! (Choir)
I tappra skaror som mig här omgifven (Blenda)
På ärans stig vi följe dig! (Choir)
Min fana, min fana, mitt helga banér (Blenda)
Din åldrige konung sjelf fanan ger (Sverker)
Se tronens arfvinge dig det räcker (the Cardinal)
Så har jag dig åter! O saliga fröjd! (Blenda)
Må hennes vapen åter frid åt fosterlandet ge! (Choir)
Fort då till kamp för kung och fosterland! (Harald, Choir)
Framåt! Framåt! (Blenda, Harald, Choir)

Second tableau

No. 1 Introduction [instrumental]
Jag länge förföljt dig jag känner dig väl (Harald)
Till fånga! Nej! Jag gifver väl förr mitt rödaste blod (Dotta)
Håll upp! Det Dott är! Håll, Harald! Tillbaka! [...] Jag dör! (Blenda)
O Gud! För mig hon föll! (Harald)
Hurra! Segern är vår! Dansken har flytt! (Choir)

No. 2
Hvad ser jag? Blenda sårad! (Sverker)
För danskens svärd hon föll! Det hämnas skall! (Choir)
Nej håll! Mitt svär beredde hennes fall! (Harald)
I stridens hetta då mitt svär föll undan (Dotta)
Ännu hon lefver! Hon slår ögat opp! (Harald)
Du ädla sköldmö! Att din ovän rädda du föll för vännens stål (Sverker)

No. 3
Skönare död jag aldrig kunde finna! (Blenda)

No. 4
[1.] Ditt minne vill jag resa en väldig bautasten
[2.] Hvar qvinna der skall lika med männen ärfva få (Sverker)

No. 5 Slutchör
Du ädla mö du stolta mö med mannamod och dygd! (Choir)