Nanny Lejdström (1874-1959)

Ingalill, song in folk tone at the piano

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel. Nr. Abr.L. 3566.

Description of work

In folk tone G minor 4/4


Work comment

'To Fröding's Ingalill there exist for example around 20 musical compositions, where Nanny Lejdströms - in a Peterson-Berger-influenced folk tone style - is the most popular.'

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vol. I, Sthlm 1991, p. 365.


Libretto/text

Ingalill

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Min själ är så ensam på lefnadens stig,
Mitt sinne är så ensamt i sorgen.

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig
Så milder i den ensliga borgen

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig
Och allt mitt guld och silfver i borgen.

Min kärlek är mitt silfver och guld i min borg,
mitt halfva kungarike är hälften af min sorg.
Säg Ingalilla, räds du för sorgen?