• Year of composition: Förlagsavtal 27 juli 1936
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1936
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1936, CG 2820. Gehrmans kvartett-bibliotek, 164
Sångarförbundet, 5. Stockholm 1948, CG 2820

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Adagio C major 2/4


Libretto/text

Tanke, se hur fågeln svingar
under molnet lätt och fri;
även du har dina vingar,
och din rymd att flyga i.

Klaga ej att du vid gruset,
som en fånge, binds ännu.
Lätt som fågeln, snabb som ljuset,
mer än båda fri är du.

Är det gladt på jorden, vida
bland dess fröjder glad också!
Är det sorgligt, ila bort
till högre världar då.