Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 2:dra delen. 38. Dalkullevisa [Songs and Ditties at the Pianoforte. 2nd Part. 38. Song of a woman from Dalecarlia]

Print
  • Year of composition: Ca 1838 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1592
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Stilla, men ej för långsamt [tranquil, but not too slow] A minor 3/4


Work comment

The book includes: 31. Obesvarad kärlek, 32. Farväl, 33. Saknad, 34. Gubben vid vägen, 35. O kom - nej dröj, 36. Skjutsgossen på hemvägen, 37. Om natten, 38. Dalkullevisa, 39. Den moderlösa, 40. Invaliden, 41. I en ung flickas minnesbok, 42. Am Aarensee, 43. Får gå, 44. Visa, 45. Jungfrun i lunden, 46. Apelgården, 47. Sorg, 48. Trohet, 49. Sparfven, 50. Friskt mod, 51. Ack nej, ack nej, du vet det ej, 52. Mån tro, jo, jo, 53. Frieriet, 54. Om aftonen, 55. Varning, 56. En vårdag, 57. En sommardag


Libretto/text

1. Vandrat har jag mil så långa

2. Ty det skymmer ut på heden

3. Då jag fram till Stockholm hinner