Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Songs and Ditties at the Pianoforte. 3rd Part. 60. Afskedssång ('Då jag var barn')

  • Year of composition: 1841 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • First performed: 'Sung at the farewell celebration of Jenny Lind in Stockholm on 21 June 1841' (according to score print).
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Sostenuto E-flat major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

1. Då jag var barn, i drömmarne lekte

2. Timmarne flytt, den siste är inne