Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Songs and Ditties at the Pianoforte. 3rd Part. 64. 'Som mörka bäcken rinner'. Minnesångaren i Sverige

  • Year of composition: Ca 1844 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P. D. A. Atterbom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Poco allegretto G minor 6/8


Work comment

The book includes: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

[1.] Som mörka bäcken rinner ned åt den ljusa sjö

[2.] Min fåle har jag sadlat, min bössa blänker spänd

[3.] Och hur du än må tala, nog gråter du väl då

[4.] Och hur du än må sjunga, nog gråter du väl då